Martes, Hulyo 26, 2011

MGA BAHAGI NG LIHAM PANGANGALAKAL

1. PAMUHATAN - ITO ANG BAHAGING KATATAGPUAN NG TIRAHAN O TANGAPAN NG SUMULAT AT PETSA KUNG KAILAN ISINULAT .

2. PATUNGUHAN - NAGLALARAWAN ITO NG TIRAHAN O LUGAR NNG SINUSULATAN ,
   ANG PANGALAN NG BAHAY-KALAKAL , ANG KALYE , LUNGSOD AT BILANG NG NG  
   ZIPCODE , LAHAT GUHIT AY MAGKAKAPANTAY , ( BLOCK )  SA KALIWANG PALUGIT
   NAGSIMULA SA KAAPAT NA LINYA SA IBABA NG PETSA .

3. BATING PANIMULA - ISINUSULAT SA KALIWANG GILID SA IBABA NG HULING LINYA NG TIRAHAN O TANGGAPAN . GUMAGAMIT ITO NG TUTULDOK PAGKATAPOPS NG BATING PANIMULA . SINISISIMULAN SA MALAKING TITIK ANG UNANG SALITA  AT ANG PANGALAWANG SALITA O TITULO NG TAONG SINULATAN .

4. KATAWAN NG LIHAM-  ITO ANG NAGLALAMAN NG MENSAHE . NASA PAGITAN NG BATING PAMBUNGAD AT BATING PANGWAKAS .

5. BATING PANGWAKAS- ITO ANG PAMAMAALAM NG SUMULAT. GUMAGAMIT NG KUWIT (,) SA BATING PANG-WAKAS ANG UNANG SALITA LAMANG ANG SINISIMULAN SA MALAKING TITIK

6. LAGDA - PAGPAPAKILALA KUNG SINO O KANINO  NANGGALING O NAGMULA ANG LIHAM .

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento